Thông cống tắc nghẹt gia đình

 • Thông cống nghẹt bồn cầu

  Thông cống nghẹt bồn cầu

  4/20/2013 7:12:57 AM

  Chúng tôi có đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo, phong cách làm việc chuyên nghiệp và các máy móc hiện đại, xe chở chuyên dung.

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt toilet

  Thông cống nghẹt toilet

  4/16/2013 7:10:48 AM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt chậu rửa

  Thông cống nghẹt chậu rửa

  4/15/2013 7:08:57 PM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt nhà vệ sinh

  Thông cống nghẹt nhà vệ sinh

  4/20/2013 7:07:58 PM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.

  ...xem chi tiết