Thông cống nghẹt xí nghiệp

 • Thông cống nghẹt bệnh viện

  Thông cống nghẹt bệnh viện

  4/18/2013 11:20:58 AM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt công ty

  Thông cống nghẹt công ty

  4/15/2013 11:19:37 PM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.
  - Thông cống nghẹt xí nghiệp, bệnh viện, chung cư, công ty

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt xí nghiệp

  Thông cống nghẹt xí nghiệp

  4/13/2013 3:17:48 PM

  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.
  - Thông cống nghẹt xí nghiệp, bệnh viện, chung cư, công ty
  - Lắp đặt hệ thống ngăn mùi, xử lý triệt để mùi hôi nhà vệ sinh.

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt nhà máy

  Thông cống nghẹt nhà máy

  4/18/2013 7:15:55 AM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.
  - Thông cống nghẹt xí nghiệp, bệnh viện, chung cư, công ty

  ...xem chi tiết