Thông cống nghẹt trọn gói

 • Thông tắc cống nghẹt

  Thông tắc cống nghẹt

  4/18/2013 7:27:32 AM

  - Thông tắc các loại cống ngầm.
  - Lắp đặt hệ thống ngăn mùi, xử lý triệt để mùi hôi nhà vệ sinh.
  - Sửa chữa, lắp đặt thiết bị nhà vệ sinh, đường nước thải, sinh hoạt.
  - Hút bể phốt, hố ga, cống rãnh.

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt chuyên nghiệp

  Thông cống nghẹt chuyên nghiệp

  4/14/2013 3:25:44 AM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt trọn gói

  Thông cống nghẹt trọn gói

  4/18/2013 11:24:34 AM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.

  ...xem chi tiết

 • Thông cống nghẹt giá rẻ

  Thông cống nghẹt giá rẻ

  4/18/2013 11:23:00 AM

  - Thông cầu nghẹt, thông cống nghẹt
  - Thông cống nghẹt toilet, bể phốt, chậu rửa, thoát sàn, các loại đường cống ngầm.
  - Thông cống nghẹt cống rãnh, thông cống nghẹt hầm cầu.

  ...xem chi tiết